1399-03-28

وجود پنجره های زیاد و سرتاسری

وجود پنجره های زیاد و سرتاسری وجود پنجره های زیاد و سرتاسری   وجود پنجره های زیاد و سرتاسری در فضای نشیمن که حوزه ای برای فعالیت های […]
1399-03-26

اشتباهات دکوراسیونی در مورد روشنایی منزل

اشتباهات دکوراسیونی در مورد روشنایی منزل اشتباهات دکوراسیونی در مورد روشنایی منزل     بیش از حد مدگرا بودن بسیاری از خانم ها از وسایل مدرن […]
1399-03-24

اشتباهات دکوراسیونی که نمیدانید

اشتباهات دکوراسیونی که نمیدانید اشتباهات دکوراسیونی که نمیدانید   ترس از رنگ ها برخی از افراد در چیدمان خانه شان تنها از یک رنگ استفاده می کنند که […]
1399-03-21

اشتباهات رایج دکوراسیونی خانه های ایرانی

  اشتباهات رایج دکوراسیونی خانه های ایرانی اشتباهات رایج دکوراسیونی خانه های ایرانی     چیدن کوسن و بالش های زیاد روی مبل و تخت استفاده […]
1399-03-19

دکوراسیون منزل با رنگ بنفش

دکوراسیون منزل با رنگ بنفش دکوراسیون منزل با رنگ بنفش   بنفش مثل همه ی رنگهای دیگر تناژهای مختلف سیر و روشن دارد که هرکدام از آنها در […]
1399-03-17

محل مناسب نصب آینه در دکوراسیون

محل مناسب نصب آینه در دکوراسیون محل مناسب نصب آینه در دکوراسیون   آینه کاربرد زیادی در دکوراسیون منزل دارد طوری که اصلا خانه ای وجود ندارد که […]