07/06/1399
طراحی داخلی به سبک ایران باستان

طراحی داخلی ایران باستان

طراحی داخلی ایران باستان طراحی داخلی ایران باستان   وقتی صحبت از سبک های متفاوت طراحی دکوراسیون برای منازل و یا محیط کار به میان می‌آید، […]
07/05/1399

استفاده از گلدان به عنوان دکوری

استفاده از گلدان به عنوان دکوری استفاده از گلدان به عنوان دکوری     استفاده از گلدان در نمای منزل   شما علاوه بر قرار دادن […]
07/03/1399

استفاده از گلدان به عنوان تابلو

استفاده از گلدان به عنوان تابلو استفاده از گلدان به عنوان تابلو   یکی از روش‌های نصب گلدان روی دیوار، نصب آن به مثابه یک تابلو […]
07/02/1399

آویختن آویز گلدان به دیوار

آویختن آویز گلدان به دیوار آویختن آویز گلدان به دیوار   با استفاده از یک فلز که به صورت زایه‌دار به دیوار محکم شده است می‌توان […]
07/01/1399
http://partition-ahmadi.ir/

قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف

قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف   همچنین می‌توان گلدان را به جای کف زمین روی سطوحی همچون میز تحریر، […]
06/31/1399

قرار دادن گلدان روی پایه

 قرار دادن گلدان روی پایه  قرار دادن گلدان روی پایه   استفاده از پایه برای گلدان، موجب بهتر دیده شدن گلدان‌ها در کنار هم و نیز […]