07/02/1399

آویختن آویز گلدان به دیوار

آویختن آویز گلدان به دیوار آویختن آویز گلدان به دیوار   با استفاده از یک فلز که به صورت زایه‌دار به دیوار محکم شده است می‌توان […]
07/01/1399
http://partition-ahmadi.ir/

قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف

قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف قرار دادن گلدان روی سطوح مختلف   همچنین می‌توان گلدان را به جای کف زمین روی سطوحی همچون میز تحریر، […]
06/31/1399

قرار دادن گلدان روی پایه

 قرار دادن گلدان روی پایه  قرار دادن گلدان روی پایه   استفاده از پایه برای گلدان، موجب بهتر دیده شدن گلدان‌ها در کنار هم و نیز […]
06/30/1399

قرار دادن گلدان برکف اتاق

قرار دادن گلدان برکف اتاق قرار دادن گلدان برکف اتاق   ابتدایی‌ترین روش قرار دادن یک گلدان در خانه، گذاشتن آن  روی کف اتاق است. البته […]
06/29/1399
http://partition-ahmadi.ir/

وجود گلدان در دکوراسیون داخلی

وجود گلدان در دکوراسیون داخلی وجود گلدان در دکوراسیون داخلی   حتما تا به حال دقت کرده‌اید که در خانه‌هایی که در دکوراسیون آن‌ها از گیاهان […]
06/27/1399

نورپردازی جهت دار

نورپردازی جهت دار نورپردازی جهت دار   در این نوع نورپردازی نور در یک جهت مشخص تابیده می شود و راستای تابش آن مشخص است. انجام […]