دکوراسیون منزل
11/11/1396
دکوراسیون منزل
11/11/1396
نمایش همه

دکوراسیون منزل

نقطه کانونی یک خانه، مکانی بین آشپزخانه و اتاق خواب هاست که قسمت های مختلف را نیز به هم مرتبط می سازد، فعالیت ها را شکل داده و فضا را به محیطی یکنواخت و کسل کننده یا همراه با پویایی و شادابی تبدیل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید